Borský Svätý Jur

PeriódaEpochatrvanie
NeogénPliocén5.332
Miocén23.03
ZostavovateľPeter Joniak
Stratigrafia / Kenozoikum / Neogén / Miocén
Geologická jednotka / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
GPS koordináty


Stav lokality

prístupná nespevnenou cestou


Popis Lokality

Opustené hlinisko tehelne v Borskom S. Jure, lokalizované cca 500 m južne od obce. Litologicky prevažujú íly a siltové íly s polohami siltov a jemných pieskov.


charakteristika paleoprostredia

Prostredie deltové, fluvio-lakustrinné


Ekonomicko - Hospodársky význam

Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 5 z celkového počtu: 5
NazovAutorRokPublikacia
Occurence of Hipparion primigenium (H. v Meyer, 1829) (Mammalia, Equidae) Remains in the Neogene of the West Carpathians (Slovakia, Czechoslovakia). Holec. P.1981Geol. Zborník. Geol. Carpath. 32(4), p. 427-447.
New rodent assemblages from the Upper Miocene deposits of the Vienna Basin and Danube BasinJoniak P.2005Disertation thesis, Univerzita Komenského, Bratislava, 134s
Ictitherium viverrinum (Carnivora, Hyaenidae) from Upper Miocene of Western Slovakia. Ľupták P.1995 Geol. Carpath., 46(6), p.349-356
Panónske lastúrničky (Crustacea, Ostracoda) a stavovce (Chordata, Vertebrata) z hliniska tehelne v Borskom Sv. Jure.Pipík, R., Holec, P.1998Mineralia Slovaca, 30, p. 185-194
Succession(-s) of mammalian assemblages during the Neogene - a case study from the Slovak part of the Western CarpathiansSabol M., Joniak P., Holec P. 2004Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology, Vol. 31-32

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 21 - 26 z celkového počtu: 26
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
Spermophilinus bredai (v. Mayer, 1848)MakroMammalia: Rodentia
Stenofiber sp.SolanderMakroMammalia: Rodentia
Suidaeindet. MakroMammalia: Artiodactyla
Talpidae indet.BosquetMakroMammalia: Eulipotyphla
Testudo sp. MakroReptilia
Trogontherium minutum (v. Meyer, 1838)MakroMammalia: Rodentia