Lietavská lúčka

ÉraPeriódatrvanie
MezozoikumKrieda145.5
Jura199.6
Trias251
ZostavovateľZdeněk Vašíček
Stratigrafia / Mezozoikum / Krieda
Geologická jednotka / Centrálne Západné Karpaty / pribradlové pásmo - manínska jednotka
GPS koordináty


Stav lokality


Popis lokality

Nedávno opuštěné lomy, ve kterých se těžily spodnokřídové slínité vápence pro cementárnu v Lietavské Lúčce u Žiliny, a to v oblasti kopce Polomec. Rozsáhlý těžební prostor sestával v době paleontologických sběrů ze dvou základních etáží na Polomci (4. a 5. etáž) a z lomu ležícího blíže k Lietavské Lúčce označeného jako Zabukovinské. Na 4. etáži se ještě rozlišoval lom Na Laze, 5. etáž se též označovala jako lom Na piatej. Spodnokřídové uloženiny na 4. a na 5. etáži náležejí z převážné části ke svrchnímu hauterivu. Tamější pelagické uloženiny patří mráznickému souvrství. Makrofaunisticky nejbohatší uloženiny se vyskytují na 5. etáži v poměrně krátké severozápadní stěně. Reprezentují nejvyšší hauteriv, tzv. pseudothurmanniový horizont. Spolu s hojnými amonity se mnohem řidčeji vyskytují aptychy a belemniti. Z litologického hlediska je pro bázi odkrytého vrstevního sledu na 4. etáži významný tzv. turbiditický horizont. Je to soubor gradačně zvrstvených písčitých sedimentů, který se odlišuje od ostatních vápencových uloženin. V lomu Zabukovinské byly těženy stratigraficky mladší uloženiny mráznického souvrství, které patří celému barremu. V severozápadní stěně vystupují aptské slínovce (párnické souvrství), kterými suroviny těžené na ložisku končí. Nálezy hlavonožců (amoniti a belemniti) jsou zde mnohem chudší než na kopci Polomec.


charakteristika paleoprostredia

Tmavosivý vrstevnatý organodetritický vápenec packston lokálne wackeston. Hornina obsahuje makrofosílie - morské mäkkýše: lastúrniky, gastropódy a amonity.


Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho

Lokalita má vedecký význam


Bližšie stratigrafické určenie

hoteriv-barém


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 4 z celkového počtu: 4
NazovAutorRokPublikacia
Ammoniten des Desmoceratentyps aus Ablagerungen der Hauterive-Barreme-Grenze von der Lokalität Lietavská Lúčka bei Žilina (Westkarpaten, Krížna-Decke). Duraj M., Filák P., Vašíček Z. 1990Knihovnička Zemního plynu a nafty, sv. 9a:
Early Cretaceous stratigraphy, palaeogeography and life in the Western Carpathians.Vašíček Z., Michalík J., Reháková D. 1994 Beringeria, 10: 1-169.
Some heteromorphic ammonites from Polomec (Hauterivian – Barremian, Central Western Carpathians, Czechoslovakia).Vašíček Z., Michalík J. 1988Geologický Zborník Geologica Carpathica, 39: 655-674.
The last lamellaptychi in the Hauterivian sequence of the Krížna Nappe, Central Western Carpathians.Vašíček Z., Michalík J. 1995Geologica Carpathica, 46: 303-310.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 16 z celkového počtu: 16
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
Subaspinoceras mulsanti MakroHlavonožce
Acrioceras (Paraspinoceras) pulcherrimum MakroHlavonožce
Crioceratites (Balearites) balearis MakroHlavonožce
Crioceratites (Binelliceras) krenkeli MakroHlavonožce
Crioceratites (Cr.) thiollierei  MakroHlavonožce
Crioceratites (Cr.) majoricensis MakroHlavonožce
Didayilamellaptychusangulocostatus MakroHlavonožce
Didayilamellaptychusangulicostatus MakroHlavonožce
Didayilamellaptychus renzi MakroHlavonožce
Didayilamellaptychus cristobalensis MakroHlavonožce
Megacrioceras seringei  MakroHlavonožce
Neolissoceras grasianum MakroHlavonožce
Phyllopachyceras infundibulum MakroHlavonožce
Plesiospitidiscus ligatus MakroHlavonožce
Pseudothurmannia ohmi  MakroHlavonožce
Ptychoceras meyrati MakroHlavonožce