Dobšiná

ÉraPeriódatrvanie
PaleozoikumPerm299
Karbón359.2
Devón416
Silír443.7
Ordovik488.3
Kambrium542
ZostavovateľNatália Hudáčková, Štefan Józsa
Stratigrafia / Paleozoikum / Karbón
Geologická jednotka / Centrálne Západné Karpaty / gemerské pásmo - gemerikum
GPS koordináty


Stav lokality

zdevastovaná


Popis lokality

Povrchové magnezitové ložisko dúbravský masív, S od jelšavy. Lokalitami sú opustené povrchové lomy na magnezit v okolí Hámra, Mačacie diery a Včelín. Na lokalitách bola nájdená fosílna fauna a flóra, doteraz bolo opísaných viac ako 50 taxónov. Najvýznamnejšími skamenelinami lokalít sú trilobity, podľa ktorých bol vek hornín určený ako vestfál (vrchný karbón).


charakteristika paleoprostredia

Plytkomorské prostredie dokumentované schránkami koralov, mäkkýšov a ulitníkov.


Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho

Pôvodne to boli lomy na povrchovú ťažbu magnezitu. V súčasnosti je ich význam v dokumentácii najstarších fosílnych spoločenstiev na Slovensku. Sú významné aj ako jediné lokality s nálezmi trilobitov na Slovensku.


Bližšie stratigrafické určenie

vestfál


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 6 z celkového počtu: 6
NazovAutorRokPublikacia
Revise trilobitu Slovenského svrchního karbonuBouček, B. & Přibil, A. 1960Geologické práce Zprávy, 20, 5-16
Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenského rudohoria, východná časťBajaník, Š., Hanzel, V., Ivanička, J., Mello, J., Pristaš, J., Reichwalder, P., Snopko, L., Vozár J. & Vozárová, A.,1983Bratislava, GÚDŠ.
Úvod do štúdia stratigrafie karbónu v okolí Dobšinej.Koubek., R.1992diplomová práca, MS. archív PRIF UK.
Karbónske machovky z jedľoveckého lomu ochtinského súvrstvia (gemerikum, Západné Karpaty)Zágoršek K., Macko A.1994Mineralia Slovaca, (1994),
Karbónska flóra z magnezitového ložiska Dúbravský masív.Sitár, V. a Čapo, J. 1999Mineralia Slovaca, 31 (1999), 525-528
A fossil arachnid from Slovakia: the Carboniferous trigonotarbid Anthracomartus voelkelianus Karsch, 1882. Hyžný, M., Józsa, Š., Dunlop, J. A., Selden, P. A.,2013Arachnology. 16, 1, 21-26.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 12 z celkového počtu: 12
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
AnthracomartusvoelkelianusKarschMakroArachnida
Astrophyllites longifolius(Sternberg)BrongniartMakrovyššie rastliny
Calamites cistiformisŠtúrMakrovyššie rastliny
Cummingellaaff. balladoolensis RedMakroTrilobita
CyrtoproetusdobsinensisIllésMakroTrilobita
NeuropterisgiganteaSternbergMakrovyššie rastliny
PaladineichwaldiFischer von Waldheim in EichwaldMakroTrilobita
Pecopteris saraefoliaBertrandMakrovyššie rastliny
Pecopteris plumosa-dentata(Artis)BrongniartMakrovyššie rastliny
Pecopteris miltoni(Artis)BrongniartMakrovyššie rastliny
Pecopteris bucklandiBrongniartMakrovyššie rastliny
WeaniarozlozsnikiRAKUSZMakroTrilobita