Chtelnica

ÉraPeriódatrvanie
MezozoikumKrieda145.5
Jura199.6
Trias251
ZostavovateľJán Schlogl
Stratigrafia / Mezozoikum / Jura
Geologická jednotka / Centrálne Západné Karpaty / pribradlové pásmo - manínska jednotka
GPS koordináty


Stav lokality

prístupná


Popis lokality

Zárez cesty približne 2 km na SV od obce Chtelnica. Vrstevnaté tmavosivé bioklastické glaukonitické vápence. Bioklasty sú tvorené hlavne článkami ľalioviek. Niektoré vrstvy obsahujú faunu amonitov, nautiloidov, belemnitov, lastúrnikov, ulitníkov, brachiopódov a hubiek.


charakteristika paleoprostredia

Pomerne nízkoenergetické morské sedimentačné prostredie pod bázou búrkového vlnenia. Nízka až veľmi nízka sedimentačná rýchlosť prerušovaná pravdepodobne obdobiami bez sedimentácie.


Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho

Z ekonomického pohľadu bezvýznamná lokalita, vedecky zaujímavá lokalita.


Bližšie stratigrafické určenie

Sinemurian (sinemúr)


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 3 z celkového počtu: 3
NazovAutorRokPublikacia
Deformácie schránok amonitov na lokalite Chtelnica v Brezovských Karpatoch.Hók J a Rakús, M.1999Mineralia Slovaca, 31, 529 - 532
Terquemia (Dentiterquemia) eudesdeslongchampsi new subgenus and species, an interresting cementing bivalve from the Lower Jurassic of the Western Carpathians (Slovakia)Hautmann, M., Golej, M.2004Journal of Paleontology, 78, 6, 1086-1090
Sinemurian ammonites from Male Karpaty Mts., Western Carpathians, Slovakia. Part 1: Phylloceratoidea, Lytoceratoidea, SchlotheimiidaeMeister, C., Schlögl, J., Rakús, M.2011Neues Jahrbuch fur Geologie und Paläontologie Abhandlungen 259, 1, 25-88

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 21 - 32 z celkového počtu: 32
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
Lytocerassp. nov. MakroMollusca: Cephalopoda
Lytocerassp. 1 MakroMollusca: Cephalopoda
Lytocerasperplexus Meister, Schlögl, Rakús, 2011MakroMollusca: Cephalopoda
Lytocerasaff. fimbriatoidesGemmellaro, 1884MakroMollusca: Cephalopoda
Lytoconitespecchiolii(Meneghini, 1865)MakroMollusca: Cephalopoda
Lytotropitessp. [? m] MakroMollusca: Cephalopoda
Lytotropitesfucinii(Bonarelli, 1899)MakroMollusca: Cephalopoda
Lytotropitescompressus Meister, Schlögl, Rakús, 2011MakroMollusca: Cephalopoda
Partschicerassp. indet MakroMollusca: Cephalopoda
Terquemia (Dentiterquemia)eudesdeslongchampsiHautmann, Golej, 2004MakroMollusca
Zetocerasoenotrium(Fucini, 1901)MakroMollusca: Cephalopoda
Zetocerascomplanatum (Vadász, 1908)MakroMollusca: Cephalopoda