Ďurkovec

PeriódaEpochatrvanie
PaleogénOligocén33.9
Eocén55.8
Paleocén65.5
ZostavovateľMatúš Hyžný
Stratigrafia / Kenozoikum / Paleogén / Eocén
Geologická jednotka / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
GPS koordináty


Stav lokality

prístupná


Popis lokality

Dvojetážový kameňolom 1 km j. Od Spišských Tomášoviec. Vystupujú tu jemno- a strednozrnné pieskovce a prachovce a lavica drobnozrnného karbonátového zlepenca v najvyššej časti lomu. Litostratigraficky ide o tomášovské vrstvy borovského súvsrtvia


charakteristika paleoprostredia

Prostredie plytkomorské. Spoločenstvo neritické (s prímesou litorálnej tanatocenózy) s prevahou euryhalinných foriem.


Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho

Ide o aktívny lom na pieskovec; zároveň ide o stratotypovú lokalitu tomášovských vrstiev (člen borovského súvrstvia) - nanešťastie, samotný stratotypový profil bol v priebehu ťažby úplne zničený


Bližšie stratigrafické určenie

Eocene (eocén): Priabonian (priabón)


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 9 z celkového počtu: 9
NazovAutorRokPublikacia
Kraby centrálnokarpatského paleogénuHyžný, M.2006Bakalárska práca, Archív Katedry geológie a paleontológie PRIF UK Bratislava, 37 s.
Lom Ďurkovec - paleontologická lokalitaKrempaská, Z.1990In: Chránené územia Slovenska, 14, Obzor Bratislava
Niektoré výsledky geologického a paleontologického výskumu v lome Ďurkovec v Slovenskom rajiKrempaská, Z.1998Natura Carpatica, 39, 27-32
Paleogene crab fauna of Borové Formation (localities Ďurkovec and Hlinisko), Western Carpathians, SlovakiaHyžný, M.2007In: Garassino, A., Feldmann, R.M., Teruzzi, G. (eds.) 3rd Symposium on Mesozoic and Cenozoic Decapod Crustaceans, Museo di Storia Naturale di Milano, Memorie della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, 35, 2, 59-61.
Paleontologická lokalita ĎurkovecHyžný, M.2004In: Zborník príspevkov – 2. zväzok, Študentská vedecká konferencia, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave.
Ročná zpráva o predbežných makropaleontologických výskumoch na liste Spišská Nová VesVolfová, J.1964MS GÚDŠ Bratislava
Skamenelé more SpišaHyžný, M.2002In: Zborník referátov z odborného seminára Prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo Spiša, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ISBN 80-8069-070-7; s.13-19.
Tomášovské vrstvy - nová litostratigrafická jednotka podtatranskej skupinyFilo, I. a Siráňová, Z.1996geologické práce, Správy 102, 1-10
Zub žraloka druhu Xiphodolamia eocaena (Woodward, 1889) v lome Ďurkovec pri Spišských Tomášovciach (Slovensko)Holec, P., Krempaská, Z., Pomorský, Š.2005Mineralia Slovaca, 37, 83-86

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 21 - 33 z celkového počtu: 33
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
Pectensp. MakroMollusca: Bivalvia
PholadomyapuschiGoldfussMakroMollusca: Bivalvia
Pinusstroboides(Rossm.)MakroPlantae
Pinussp. MakroPlantae
Pitariasp. MakroMollusca: Bivalvia
Quercuscf. HaraldiiKnobl. et Kvač.MakroPlantae
Raninasp. MakroArthropoda: Crustacea: Decapoda
Schizastersp. MakroEchinodermata: Echinoidea: Irregularia
Tellinasp. MakroMollusca: Bivalvia
ThraciabellardiiPictetMakroMollusca: Bivalvia
Trigononalanopsisrhamnoides(Rossm.) Kvač. et Walt.MakroPlantae
Turritellasp. MakroMollusca:Gastropoda
Xiphodolamiaeocaena(Woodward, 1889)MakroVertebrata: Chondrichthyes: Elasmobranchii