Zoznam Lokalít

Prvý riadok zoznamu slúži na filtrovanie zoznamu na základe zadaných kritérií

záznamy 21 - 30 z celkového počtu: 52
 NazovStratigrafiaGeologicka Jednotka
 
ViewKališteJurapribradlové pásmo - manínska jednotka
ViewJelšavaKarbóngemerské pásmo - gemerikum
ViewJarabinaJuračorštýnska jednotka
ViewIvanovcePliocénpaleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
ViewChtelnicaJurapribradlové pásmo - manínska jednotka
ViewHybeVrchný triasveporské pásmo- chočský a muránsky príkrov
ViewHorné StrháreKenozoikumpaleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
ViewHorné Sŕnie - KameňolomVrchná kriedačorštýnska jednotka
ViewHajnáčkaPliocénpásmo neovulkanických pohorí
ViewGombasekPleistocénpaleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín