Gombasek

PeriódaEpochatrvanie
KvartérHolocén0.012
Pleistocén2.588
ZostavovateľNatália Hudáčková, Peter Holec
Stratigrafia / Kenozoikum / Kvartér / Pleistocén
Geologická jednotka / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
GPS koordináty


Stav lokality

štrbiny a malé jaskynky v kameňolome


Popis lokality

Starý lom neďaleko obce Gombasek. V lome neďaleko obce bola v sedimentoch, ktoré vypĺňajú pukliny vo vápencoch zistená fauna zo staršieho pleistocénu. Našli sa tam zvyšky nosorožca, koňa, jeleňa, bizóna, hyeny, ďalej šabľozubej šelmy Epimachairodus sp., Trogontherium sp., bobra, dikobraza, medveďa.


charakteristika paleoprostredia

V puklinách mezozoických hornín ťažených ako stavebný kameň sa našli výplne, ktoré boli bohaté na fosílne zvyšky fauny, ktorá môže pripomínať faunu stepí v Amerike, či v Afrike.


Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho

Mezozické horniny ťažené ako stavebný kameň.


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 5 z celkového počtu: 5
NazovAutorRokPublikacia
. Die Mollusken- und Wirbeltierfauna des Plistozän und Ober-Pliozän von Gombaszög. Tasnádi-Kubacska, A. & Soós, L.1935Annales Musei Nationalis Hungarici pars mineralogica, geologica, paleontologica 29, 9–20.
Die Raubtiere von Gombaszög nebst einer Übersicht der Gesamtfauna (Ein Beitrag zur Stratigraphie des Altquartärs). Kretzoi, M.1938Annales Musei Nationalis Hungarici pars mineralogica, geologica, paleontologica 31, 88–157.
The Plio-Pleistocene record of Hypolagus (Lagomorpha) from the Czech and Slovak republics with comments ...Stanislav Čermák 2009Bulletin of geosciences, vol 84,3
Review of Quaternary Vertebrata in Czechoslovakia Fejfar, O1961Institut Geologiczny Warszawa, Prace 34, 108–118.
Diluviální zvířena od Gombaseku u Rožňavy na Slovensku. Šuf, J.1931Věstník Státního geologického ústavu Československé republiky 7, 161–172.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 12 z celkového počtu: 12
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
Bisonpriscus Makrostavovce
Castor sp. Makrostavovce
Cervuselaphus Makrostavovce
Crocuta sp. Makrostavovce
Epimachairodus sp.KretzoiMakrostavovce
Equusrobustus Makrostavovce
Hypolagussp. Makrostavovce
Hystrixsp. Makrostavovce
Rhinocerosetruscus Makrostavovce
Trogontheriumsp.Makrostavovce
Ursusminimus Makrostavovce
Ursusetruscus Makrostavovce