O projekte

Vďaka rôznym popularizačným programom, ale aj sci-fi filmom s tématikou prehistorických oblúd, záujem o históriu Zeme neustále rastie. Rastie však najmä aj pod vplyvom pokroku paleontológie, archeológie a geológie, ktoré neustále prinášajú nové objavy a vďaka dnešným možnostiam sú tieto objavy pútavo prezentované v rôznych médiách. Veľký pokrok bol zaznamenaný v poznávaní napr. dinosaurov, vtákov, platňovej tektoniky, ale i histórie vývoja človeka. Vývoj života na Zemi trval nesmierne dlho – takmer štyri miliardy rokov. Množstvo druhov vymrelo bez potomstva, mnohé v uvoľnených priestoroch rýchlo diverzifikovali. Dnešná pestrosť prírody je výsledkom tohto vývoja.

Cieľom týchto stránok je poukázať na dynamiku a premenlivosť neživej aj živej prírody na našom území ako ju môžeme vo fosílnom zázname sledovať od jej vzniku po dnešok. Vo vedeckom svete sa podrobne zaoberáme štúdiom fosílií v horninách Slovenska, ponúkame vám najzaujímavejšie a paleontologicky najdôležitejšie príbehy sledovať s nami. Slovensko je na fosílie bohaté, mali by sme jeho históriu spoznávať a naučiť sa vážiť si takýto bohatý záznam predošlých biotopov.

Sprievodca bol vytvorený s príspevkom ministerstva školstva v rámci projektov : APVV-0280-07 Paleobiodiverzita na území Západných Karpát v období mezozoika a kenozoika ako odraz paleoklimatických, paleogeografických a paleoceánografických zmien . a KEGA 3/7226/09 Využitie nových technológií (E-learning, Web testing) vo výučbe paleontológie.

Kolektív zostavovateľov:

 • Natália Hlavatá Hudáčková, PhD. E-mail: hudackova[na]fns.uniba.sk
 • Štefan Józsa, PhD. E-mail: jozsa[na]fns.uniba.sk
 • Peter Agricola
 • Prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc. E-mail: rehakova[na]fns.uniba.sk
 • Doc. Martin Sabol, PhD. E-mail: sabol[na]fns.uniba.sk WEB
 • Barbara Zahradníková, E-mail:barbara.chalupova[na]snm.sk
 • RNDr. Marianna Kováčová, PhD. E-mail: kovacova[na]fns.uniba.sk
 • Martin Vlačiky, E-mail: martin.vlaciky[na]geology.sk
 • Ján Schlögl, PhD. E-mail: schlogl[na]fns.uniba.sk
 • Peter Joniak, PhD. E-mail: joniak[na]fns.uniba.sk
 • Mgr. Matúš Hyžný E-mail: hyzny[na]fns.uniba.sk
 • Prof. Peter Holec, CsC. E-mail: holec[na]fns.uniba.sk
 • Prof. Zdeněk Vašíček, CsC. E-mail: zdenek.vasicek[na]vsb.cz
 • RNDr. Daniel Pivko, PhD. E-mail: pivko[na]fns.uniba.sk

Vedecký recenzent:

 • Dr. Adriena Zlinská, PhD

V prípade potreby publikáciu citujte ako:
Hudáčková,N., Józsa,Š., Agricola,P., Reháková,D., Sabol,M., Zahradníková,B., Kováčová,M., Vlačiky, M., Schlögl, J., Joniak,P., Hyžný,M., Holec,P., Vašíček,Z., Pivko, D., (2020): Významné paleontologické lokality Slovenska, Univerzita Komenského, Bratislava, accessed at http://www.paleolocalities.com/ , ISBN: 978-80-223-3076-3

Kde pátrať ďalej

Ak máte čas a chuť pátrať ďalej, kliknite na nasledovné linky s témami paleontológie, geológie či archeológie.

 • Katedra geológie a paleontológie UK
  O paleontológii, možnosti študovať paleontológiu či geológiu sa dozviete na stránkach Katedry geológie a paleontológie PRIF UK v Bratislave
 • Geologické Dobrodružstvo
  Vydaj sa na expedíciu po zauíjmavostiach v okolí tvojho bydliska a pozvi aj svojich spolužiakov! Stránka, ktorá vzniká z článkov študentov s podporou agentúry KEGA.
 • Slovenské Národné Múzeum
  V prípade záujmu si pozrite stránky Slovenského národného múzea, kde nájdete prírodovedecké múzem s pripravovanou novou paleontologickou expozíciou, či archeologické múzeum
 • NÁUČNO - POZNÁVACÍ SPRIEVODCA PO GEOLOGICKÝCH A GEOGRAFICKÝCH LOKALITÁCH STREDNÉHO SLOVENSKA
  Podobný projekt interaktívneho sprievodcu bol vyrobený kolegmi z geologického ústavu SAV v Banskej Bystrici:
 • OSEL
  Najčerstvejšie novinky z vedeckých kruhov, nie len z paleontológie, ale i z iných oborov nájdete na stránkach Objective Source e learning (OSEL)
 • National Geographic Česko
  Najnovšie objavy Vám atraktívne priblížia stránky českej mutácie časopisu National Geographic