Ochrana lokalít

Informácie obsiahnuté na týchto stránkach sme zverejnili za účelom popularizácie slovenskej paleontológie a priblíženia histórie územia na ktorom žijeme verejnosti. Svedkom tejto histórie sú fosílne nálezy z lokalít zdokumentovaných v našom projekte. Avšak výpovedná hodnota týchto nálezov ostáva zachovaná iba v prípade ak sú odobrané a dôsledne zadokumentované odborníkom v oblasti - paleontológom. Neodborne odobraná fosília, bez presného určenia miesta a geologickej vrstvy z ktorej pochádza stáva sa iba bezcenným kameňom a príbeh ktorý mohla vyrozprávať o histórii zeme ostane navždy stratený.

Apelujeme preto na všetkých nadšencov a návštevníkov lokalít, aby sa na nich správali s patričným rešpektom, neodnášali si z nich domov trofeje a podľa možnosti navštevovali lokality v sprievode kvalifikovaného paleontológa.

Na ochranu fosílnych pamiatok pamätá aj zákon. Vyhláška 647/2008 definuje pokuty za odcudzenie / zničenie nerastov a skamenelín, ktoré sa môžu pohybovať až do výšky 1500 Eur.

Ochrana zdravia

Pri exkurziách na lokality je okrem iného potrebné myslieť aj na ochranu zdravia. Návšteva lokality je spojená s pohybom v prírode, mnohé lokality sú ťažko prístupné a môže hroziť riziko pádu, zlomenín, kontaktu s nebezpečnými živočíchmi, extrémnych veterných vplyvov a podobne. Dôležitá je vhodná turistická obuv a odev. Vhodné je aj dopredu si zistiť predpoveď počasia, ale napríklad aj adresu najbližšieho zdravotníckeho zariadenia.

Predovšetkým ak sa jedná o školskú exkurziu, mal by pedagóg dopredu poučiť žiakov ako sa správať a ako predchádzať možným rizikám