Ivanovce

PeriódaEpochatrvanie
NeogénPliocén5.332
Miocén23.03
ZostavovateľMartin Sabol
Stratigrafia / Kenozoikum / Neogén / Pliocén
Geologická jednotka / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
GPS koordináty


Stav lokality

ležiaca na súkromnom pozemku


Popis lokality

Lokalita sa nachádza sa nachádza na západnom Slovensku, približne 12 km juhozápadne od mesta Trenčín. Pozostáva z horizontálnych a vertikálnych krasových puklín v tektonicky postihnutom triasovom vápenci, ktorý buduje malý lom. Pukliny sú vyplnené červenkastým fosiliférnym sedimentom s množstvom fosílnych zvyškov stavovcov, hlavne cicavcov. Na základe nálezov malých cicavcov (Mimomys (Cseria) gracilis; M. davakosi; Bjornkurtenia cantarranensis a Trilophomys depereti) bola lokalita datovaná do spodného pliocénu (vrchný ruscin, zóna MN 15b).


charakteristika paleoprostredia

Spoločenstvo z lokality vykazuje isté podobnosti so spoločenstvom z lokality Hajnáčka I, je však o niečo staršie. Celá tafocenóza reprezentuje spoločenstvo, ktoré žilo v humídnom lese pozdĺž širokého riečneho údolia so skrasovateným vápencovým masívom, obklopeného suchšími otvorenými stanovištiami na vyvýšených miestach.


Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho

Typová lokalita pre taxóny: Hesperoviverra carpathorum (Kretzoi & Fejfar, 1982) (Viverridae, Mammalia) a Allosorex stenodus Fejfar, 1966 (Allosoricidae, Mammalia).


Bližšie stratigrafické určenie

Pliocén (vrchný dák, vrchná časť zóny MN 15)


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 9 z celkového počtu: 9
NazovAutorRokPublikacia
Pliocene Carnivores (Carnivora, Mammalia) from Ivanovce and Hajnáčka (Slovakia). Fejfar, O. & Sabol, M., 2004Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg, 246, Frankfurt a. M., 15-53.
Czech Republic and Slovak RepublicFejfar, O. & Sabol, M.2005In: Hoek Ostende, L. W. van den, Doukas, C. S. & Reumer, J. W. F. (eds.), The Fossil Record of the Eurasian Neogene Insectivores (Erinaceomorpha, Soricomorpha, Mammalia), Part I. Scripta Geologica, Special Issue 5, Leiden, 51-60.
Die plio-pleistozänen Wilbertierfaunen von Hajnáčka und Ivanovce (Slowakei), CSSR. VI. Cricetidae (Rodentia, Mammalia).Fejfar, O.1970Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., 10, München, 277-296.
Die plio-pleistozänen Wirbeltierfaunen von Hajnáčka und Ivanovce (Slowakei), ČSR. II. Microtidae und Cricetidae inc. sed. Fejfar, O.1961N. Jb. Geol. Paläont., Abh, 112, 1, Stuttgart, 48-82.
Die plio-pleistozänen Wirbeltierfaunen von Hajnáčka und Ivanovce (Slowakei), ČSSR. IV. Schildkröten-Testudines. Mlynarski, M.1963N. Jb. Geol. Paläont., Abh, 118, 3, Stuttgart, 231-244.
Die plio-pleistozänen Wirbeltierfaunen von Hajnáčka und Ivanovce (Slowakei), ČSR. III. Lagomorpha Fejfar, O.1961N. Jb. Geol. Paläont., Mh., 5, Stuttgart, 267-282.
Die plio-pleistozänen Wirbeltierfaunen von Hajnáčka und Ivanovce I. Die Fundumstände und Stratigrafie.Fejfar, O.1961Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abh. 111 (3), Stuttgart, 257-273.
Die plio-pleistozänen Wilbertierfaunen von Hajnáčka und Ivanovce (Slowakei), CSSR. V. Allosorex stenodus n. g. n. sp. aus Ivanovce A. Fejfar, O.1966Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen 123 (3), Stuttgart, 221-248.
Zur Bedeutung der Wirbeltierfundstätten von Ivanovce und Hajnáčka für die Säugetierpaläontologie im Pliozän und frühen Pleistozän in Europa: Kenntnisstand und Probleme. Fejfar, O. & Heinrich, W.-D., 1985Věstník Ústředního ústavu geologického, 60, 4, Praha, 213-224.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 20 z celkového počtu: 70
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
?? MakroMustelidae indet.
?? MakroViverridae indet.
?? MakroHyaenidae indet.
?? MakroRhinocerotidae indet.
?? MakroColobinae indet.
"Mammut"borsoniHays MakroProboscidea
Agriotherium sp. MakroCarnivora
Alephissp. MakroArtiodactyla
Allocricetuscf. bursaeSchaub, 1930MikroRodentia
AllosorexstenodusFejfar, 1966MikroLipotyphla
AnancusarvernensisCroizet & Jobert, 1828MakroProboscidea
Apodemus sp. MikroRodentia
Archaeodesmanasp. MikroLipotyphla
Asoriculusgibberodon(Petényi, 1864)MikroLipotyphla
BaranomysloczyiKormos, 1933MikroRodentia
Beremendiafissidens(Petényi, 1864)MikroLipotyphla
BjornkurteniacantarranensisKowalski, 1992MikroRodentia
BlarinoidemariaeSulimski, 1959MikroLipotyphla
Capreolus sp. MakroArtiodactyla
Castorfiber ssp. MikroRodentia