Jelšava

ÉraPeriódatrvanie
PaleozoikumPerm299
Karbón359.2
Devón416
Silír443.7
Ordovik488.3
Kambrium542
ZostavovateľNatália Hudáčková
Stratigrafia / Paleozoikum / Karbón
Geologická jednotka / Centrálne Západné Karpaty / gemerské pásmo - gemerikum
GPS koordináty


Stav lokality

Povrchové magnezitové ložisko dúbravský masív, S od jelšavy.


Popis lokality

Povrchovo dobývané ložisko magnezitu. Na lokalite sa v metamorfovaných, pôvodne sedimentárnych horninách nachádzajú fosílne pozostatky bohatého života. Z povrchového lomu Jedľovec boli opísané machovky, koraly, ramenonožce, ľaliovky a trilobity. Koraly a ramenonožce boli nájdené aj v záreze cesty do jedľoveckého lomu. Na haldách lomu bola nájdená aj bohatá flóra - prasličky Callamites, Asterophyllites a paprade Pecopteris.


charakteristika paleoprostredia

Premenené horniny spolu s bohatým paleontologickým materiálom dokladajú plytkovodné morské prostredie a v prípade pobrežia sa jednalo o typické karbónske prasličkovo-papraďové pralesy.


Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho

Lokalita bola ekonomicky významnou z hľadiska ťažby magnezitu.


Bližšie stratigrafické určenie

vestfál


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 2 z celkového počtu: 2
NazovAutorRokPublikacia
Karbónska flóra z magnezitového ložiska Dúbravský masív.Sitár, V. a Čapo, J. 1999Mineralia Slovaca, 31 (1999), 525-528
Karbónske machovky z jedľoveckého lomu ochtinského súvrstvia (gemerikum, Západné Karpaty)Zágoršek, Macko1994Mineralia Slovaca, (1994),

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 7 z celkového počtu: 7
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
Astrophyllites longifolius(Sternberg)BrongniartMakrovyššie rastliny
Calamites cistiformisŠtúrMakrovyššie rastliny
NeuropterisgiganteaSternbergMakrovyššie rastliny
Pecopteris saraefoliaBertrandMakrovyššie rastliny
Pecopteris plumosa-dentata(Artis)BrongniartMakrovyššie rastliny
Pecopteris miltoni(Artis)BrongniartMakrovyššie rastliny
Pecopteris bucklandiBrongniartMakrovyššie rastliny