Mních - numulitové vápence

PeriódaEpochatrvanie
PaleogénOligocén33.9
Eocén55.8
Paleocén65.5
ZostavovateľNatália Hudáčková, Peter Holec
Stratigrafia / Kenozoikum / Paleogén / Eocén
Geologická jednotka / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
GPS koordináty


Stav lokality

prístupná


Popis lokality

Vrchol Mnícha (696 m) sa nachádza na severovýchod od mesta Ružomberok medzi obcami Martinček a Lisková. Na predmetné lokality je možný prístup od parkoviska za železničnou stanicou Ružomberok, alebo zo zastávky Lisková. Samotné numulitové vápence sa nachádzajú v západnej časti masívu Mnícha a v sedle nad Martinčekom. Malá lokalita sa nachádza aj priamo v obci Lisková, dostupná z poslednej ulice v obci (zo smeru Ružomberok), ktorá mierne stúpa smerom k bývalému poľnohospodárskemu družstvu. Po pravej strane pred rozdvojením ciest po cca 500 metroch od domov dôjdeme k miernemu vŕšku s vyvetrávajúcimi numulitovými vápencami. Na lokalite sa nachádzajú schránkz dierkavcov Nummulites millecaput, Assilina, Operculina, Orbitolithes, a Alveolina. Prierezy červených rias, ježovky, deväť druhov lastúrnikov, dva druhy ramenonožcov, výliatky krabích chodieb a žraločie zuby.


charakteristika paleoprostredia

Numulitové vápence sú eocénneho veku, vznikli nahromadením schránok dierkavcov pri vlnení, alebo počas splachov.


Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho

Bývalá lomová dobývka v paleogénnych organogénnych vápencoch Liptovskej kotliny, ktoré sa tu striedajú s vrstvami slieňovca. V značnom množstve sa tu nachádzajú skameneliny numulitov. Dnes je lokalita využívaná pre pedagogické účely (terénne pozorovanie) v rámci terénnej praxe, najmä pre poslucháčov goelógie, geografie a biológie na stredných a vysokých školách. Lokalita bola v roku 1988 vyhlásená za prírodnú rezerváciu na výmere 0,75 ha.


Bližšie stratigrafické určenie

eocén


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

NazovAutorRokPublikacia
No results found.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite