Pezinok

PeriódaEpochatrvanie
NeogénPliocén5.332
Miocén23.03
ZostavovateľPeter Joniak
Stratigrafia / Kenozoikum / Neogén / Miocén
Geologická jednotka / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
GPS koordináty


Stav lokality

prístupná nespevnenou cestou, resp cez tehelňu


Popis lokality

Hlinisko tehelne v Pezinku. Litologicky prevažujú íly a siltové íly s polohami uhlia, uhoľných plastických ílov a jemných pieskov.


charakteristika paleoprostredia

Prostredie -lakustrinné


Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho

Tehelňa, v súčastnosti využívanú ako skládka odpadu.


Bližšie stratigrafické určenie

Miocene (miocén) - Panonian, MN10, Tortonian


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 4 z celkového počtu: 4
NazovAutorRokPublikacia
Occurence of Hipparion primigenium (H. v Meyer, 1829) (Mammalia, Equidae) Remains in the Neogene of the West Carpathians (Slovakia, Czechoslovakia). Holec. P.1981Geol. Zborník. Geol. Carpath. 32(4), p. 427-447.
New rodent assemblages from the Upper Miocene deposits of the Vienna Basin and Danube BasinJoniak P.2005Disertation thesis, Univerzita Komenského, Bratislava, 134s
Succession(-s) of mammalian assemblages during the Neogene - a case study from the Slovak part of the Western CarpathiansSabol M., Joniak P., Holec P. 2004Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology, Vol. 31-32
Rekonstruktion der Lebensbendigunngen an der Wende Pannon - Pont auf der Lokalität Pezinok - Lehmgrube der Zeige lei (SO - Rand der Kleinen Karpaten).Holec, P., Papšíková M., Kraus I. & Fordinál K.1987 Acta Geol. Geogr. Univ. Comen., Geol., 43, p.181 - 191

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 11 z celkového počtu: 11
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
Albanensia sp. MakroMammalia: Rodentia
Anomalomysgaillardi Viret & Schaub, 1946MakroMammalia: Rodentia
Eomyops sp. MakroMammalia: Rodentia
Graphiurops austriaticus Bachmayer & Wilson, 1980MakroMammalia: Rodentia
Hipparion sp.PictetMakroMammalia: Perissodactyla
Kowalskia sp. MakroMammalia: Rodentia
Microtocricetus molassicus Fahlbusch and Mayr, 1975MakroMammalia: Rodentia
Paraglirulus sp.de Bruijn, 1966MakroMammalia: Rodentia
Progonomyssp. MakroMammalia: Rodentia
Spermophilinus bredai (v. Mayer, 1848)MakroMammalia: Rodentia
Trogontherium minutum (v. Meyer, 1838)MakroMammalia: Rodentia