Studienka

EónÉratrvanie
FanerozoikumKenozoikum65.5
Mezozoikum251
Fanerozoikum542
Paleozoikum542
ZostavovateľBarbara Zahradníková
Stratigrafia / Kenozoikum
Geologická jednotka / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
GPS koordináty


Stav lokality

prístupná


Opis lokality

Lokalita Studienka - Vlčie jamy sa nachádza na pravom brehu rieky Rudava, na ľavej strane cesty N. 590 z Malaciek do Studienky. Samotný odkryv je 6 m vysoký a tvoria ho slienité ílovité sedimenty (psamitické a aleuritické sedimenty). V sedimentoch sa nachádzajú bohaté zvyšky morskej mikro a makrofauny. Okrem mikroskopických dierkavcov a kôrovcov - lastúrničiek, sa tu nachádzajú zvyšky mäkkýšov a rýb.


Charakteristika paleoprostredia

Na základe skúmaného spoločenstva nájdených skamenlín, oblasť dnešného okolia lokality Studienka mala charakter plytkého, mora s kolísajúcim obsahom solí, v oblasti subtropického pásma.


Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho

Lokalita má význam z hľadiska vedeckého, poznatky sa využívajú pri štúdiách geologického a paleoklimatického vývoja oblasti.


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 1 z celkového počtu: 1
NazovAutorRokPublikacia
Annotated checklist of the Pannonian microflora, evertebrate and vertebrate community from Studienka, Vienna BasinRadovan Pipík, Klement Fordinál, Marianna Slamková, Dušan Starek & Barbara Chalupová2004Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis, 31-32, 47-54.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 11 z celkového počtu: 11
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
Abiespollenites microsaccoidesMikrovyššie rastliny
Abiespollenites maximusMikrovyššie rastliny
AbiespolleniteslatisaccatusMikrovyššie rastliny
Abiespollenites dubiusMikrovyššie rastliny
Abiespollenites cedroidesMikrovyššie rastliny
BotryococcusbrauniiMikroPlantae
CaryapollenitessimplexMikrovyššie rastliny
Cathayapollenitessp.Mikrovyššie rastliny
Gobiussp.Makrostavovce
Sciaenasp.Makrostavovce
Soleasp.Makrostavovce