Spišská Nová Ves - Hlinisko

ÉraPeriódatrvanie
KenozoikumKvartér2.588
Neogén23.03
Paleogén65.05
ZostavovateľBarbara Zahradníková
Stratigrafia / Kenozoikum / Paleogén
Geologická jednotka / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
GPS koordináty


Stav lokality

Prístupná, bývalá jama na hlinitý materiál, ktorým zásobovali tehelňu v Spišskej Novej Vsi.


Opis lokality

Lokalita sa nachádza v Hornádskej kotline (1,5 km JZ od mesta Spišská Nová Ves), ktorá je budovaná paleogénnymi sedimentami podtatranskej skupiny. Lokalita je bohatá na fosílie rýb, našli sa tam aj zvyšky morských článkonožcov a mäkkýšov.


Charakteristika paleoprostredia

Podľa nachádzaných skamenelín bolo paleoprostredie interpretované ako litorálne (plytkovodné more, relatívne blízko pri pobreží) do 100 m hĺbky.


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 1 z celkového počtu: 1
NazovAutorRokPublikacia
Serranus budensis (Heckel, 1856)- První nález fosilní rybí fauny ve vnitrokarpatském paleogénu Gregorová, R., Krempaská, Z.2000Natura Carpatica, XLI, 33-38

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 1 z celkového počtu: 1
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
Serranus budensisHeckelMakroOsteichthyes