Borová Voda

EónÉratrvanie
FanerozoikumKenozoikum65.5
Mezozoikum251
Fanerozoikum542
Paleozoikum542
ZostavovateľBarbara Záhradníková
Stratigrafia / Kenozoikum
Geologická jednotka / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
GPS koordináty


Stav lokality

Prístupná, polozarastený odkryv v záreze lesnej cesty


Opis lokality

Odkryvy sa nachádzajú v záreze lesnej cesty cca 1 km južne od kóty Pálenica (1046 mnm) nad kameňolom Bórová voda a cca 800 m SSZ od kóty Biela skala (1316 mnm) (Orava). Na lokalite sa nachádzajú hlavne fosílne zvyšky rýb.


Charakteristika paleoprostredia

Zloženie fauny indikuje neritické prostredie v oblasti subtropického až mierneho pásma.


Význam lokality z hľadiska vedeckého a ekonomicko - hospodárskeho

Lokalita je významná z hľadiska vedeckého.


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

NazovAutorRokPublikacia
No results found.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 4 z celkového počtu: 4
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
ClupeasardinitesHeckelMakroOsteichthyes
PalaeogadussimionescuiSimionescuMakroOsteichthyes
PropercasabbaiPaucăMakroOsteichthyes
Serranus budensisHeckelMakroOsteichthyes