Bystré nad Topľou

EónÉratrvanie
FanerozoikumKenozoikum65.5
Mezozoikum251
Fanerozoikum542
Paleozoikum542
ZostavovateľBarbara Záhradníková
Stratigrafia / Kenozoikum
Geologická jednotka / Vonkajšie Západné Karpaty: / flyšové pásmo - vnútorná magurská zóna
GPS koordináty


Stav lokality

Prístupná, jedná sa o odkryv v riečišti potoka.


Opis lokality

Lokalitu tvoria odkryvy v údolí bezmenného potoka, cca 700 m severozápadne od obce Bystré nad Topľou, 500 m od železničného násypu. Lokalita je bohatá na fosílne zvyšky rýb.


Charakteristika paleoprostredia

Na základe výskumu fosílnych zvyškov rýb mala študovaná oblasť litorálny charakter (plytkovodný) v blízkosti pevniny počas oligocénnej sedimentácie flyšových hornín a teda môžeme tieto menilitové vrstvy, kde sa nachádzala študovaná fauna, zaradiť do zóny IMP 2 podľa Jerzmanskej (1975).


Význam lokality z hľadiska vedeckého a ekonomicko - hospodárskeho

Výskum napovedá o priamom vzťahu medzi sedimentačným priestorom Centrálnych a Vonkajších Karpát.


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 1 z celkového počtu: 1
NazovAutorRokPublikacia
Fosílne ryby vo vnútrokarpatskom paleogéne pri obci Bystré nad TopľouRůžena Gregorová, Miroslav Fulín2001Natura Carpatica, XLII, 43-54.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 4 z celkového počtu: 4
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
ClupeasardinitesHeckelMakroOsteichthyes
Hemiramphussp.MikroOsteichthyes
PalaeogadussimionescuiSimionescuMakroOsteichthyes
Serranus budensisHeckelMakroOsteichthyes