Horné Strháre

EónÉratrvanie
FanerozoikumKenozoikum65.5
Mezozoikum251
Fanerozoikum542
Paleozoikum542
ZostavovateľBarbara Záhradníková
Stratigrafia / Kenozoikum
Geologická jednotka / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
GPS koordináty


Stav lokality

Lokalita je prístupná, jedná sa o aktívny ťažobný priestor na stavebný piesok.


Opis lokality

Lokalitu tvorí ložisko tufitických pieskov, predstavujúcich hlavnú fosilifernú litofáciu. Na lokalite sa nachádzajú bohaté zvyšky zubov žralokov.


Charakteristika paleoprostredia

Oblasť Horných Strhár v obodbí bádenu (približne pred 15 - 13 tis. miliónmi rokov) predstavovala hlbšiu prílivovo-odlivovú zónu s pomerne veľkou silou prúdov. Územie sa nachádzalo v tropickom až subtropickom pásme s teplotou vody cez 20 ºC.


Význam lokality z hľadiska vedeckého a ekonomicko - hospodárskeho

Lokalita je významná y hľadiska vedeckého - prináša poznatky o živote na našom území a jeho podmienkach pred miliónmi rokov.


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 2 z celkového počtu: 2
NazovAutorRokPublikacia
Fosílne žraloky z lokality Horné Strháre zo zbierok Slovenského národného múzea Prírodovedného múzea, Bratislava.Radoslav Ardon, Barbara Chalupová2009Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., LV, 28-36.
Zuby žralokov a cicavcov (Chondrichthyes, Mammalia, Vertebrata) stredno-miocénneho (spodnobádenského) veku z Horných Strhár (Slovensko).Peter Holec2004Biosozologia, 2, 96-109.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 8 z celkového počtu: 8
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
Carchariascuspidata(Agassiz, 1843)MakroVertebrata: Chondrichthyes: Elasmobranchii
CarcharoclesmegalodonMakroChondrichthyes
Galeocerdoaduncus MakroChondryichthyes
Isurussp.MakroChondrichthyes
IsurusretroflexusMakroChondrichthyes
Isurushastalis MakroChondryichthyes
Odontaspisacutissima MakroChondryichthyes
Otodus sp. MakroChondryichthyes