Prašník

PeriódaEpochatrvanie
KriedaVrchná krieda99.6
Spodná krieda145.5
ZostavovateľFuksi
Stratigrafia / Mezozoikum / Krieda / Vrchná krieda
Geologická jednotka / Centrálne Západné Karpaty / pásmo jadrových pohorí - tatrikum
GPS koordináty


Stav lokality

Suť v okolí bývalého pionierskeho tábora.


Opis lokality

Obec Prašník sa nachádza 14 km severozápadne od Piešťan. Jej chotár sa rozprestiera na juhovýchodnom okraji severnej časti Malých Karpát. Veľká časť chotára je zalesnená dubovo-hrabovými lesmi s prímesou agátu a bučiny. Nálezisko sa nachádza v Brezovskom pohorí.


Charakteristika paleoprostredia

Lokalita predstavuje prostredie reprezentované málo početným spoločenstvom mäkkýšov. Avšak rozmery schránok sú vyrovnané bez výrazných zmien, čo poukazuje na ideálne podmienky pre ich život. Obývali plytké dobre presvetlené more s priaznivou salinitou. Táto sedimentačná oblasť je príbuzná gosauskej skupine Alpskej oblasti. Nálezy fauny korešpondujú s faunistickým zložením gosauskej kriedy. Podobné biocenózy s rovnakými paleoekologickými podmienkami sa vyskytujú v Alpách a vo Východných Karpatoch na území Rumunska.


Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho

Z ekonomického pohľadu bezvýznamná lokalita, no vedecky zaujímavá lokalita.Súčasné výskumy by bolo vhodné doplniť o výsledky dosiahnuté ďalším zberom a štúdiom nálezov flóry a fauny.


Bližšie stratigrafické určenie

vrchná krieda - santón - súvrstvie Hurbanovej doliny


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

NazovAutorRokPublikacia
No results found.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 6 z celkového počtu: 6
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
ActeonellalamarckiMakroMollusca: Gastropoda
ActeonellagiganteaMakroMollusca: Gastropoda
ActeonellacylindricaMakroMollusca: Gastropoda
FusustorosusMakroMollusca: Gastropoda
Glauconiacoquandiana prashnikensisCzabalayMakroMollusca: Gastropoda
NerineabuchiMakroMollusca: Gastropoda