Kalište

ÉraPeriódatrvanie
MezozoikumKrieda145.5
Jura199.6
Trias251
ZostavovateľŠtefan Józsa
Stratigrafia / Mezozoikum / Jura
Geologická jednotka / Centrálne Západné Karpaty / pribradlové pásmo - manínska jednotka
GPS koordináty


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

NazovAutorRokPublikacia
No results found.

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite