Bystrô

PeriódaEpochatrvanie
TriasVrchný trias228
Stredný trias245
Spodný trias251
ZostavovateľPeter Agricola
Stratigrafia / Mezozoikum / Trias / Vrchný trias
Geologická jednotka / Centrálne Západné Karpaty / pásmo jadrových pohorí - subtatranské príkrovy
GPS koordináty


Opis lokality

Lokalita sa nachádza vedľa hlavnej cesty na ľavom brehu rieky Váh, približne 3 km za obcou Černová, v okrese Ružomberok. Vystupujú tu organodetritické vápence fatranského súvrstvia, obsahujúce bohatú faunu ramenonožcov. Často sa vyskytujú aj zvyšky latúrnikov a inej neritickej (šelfovej) fauny.


Stav lokality

Prístupná


Charakteristika paleoprostredia

Sekvencia lokality, jej sedimenty i fauna poukazujú na lagunárne plytkomorské prostredie chránené pred priamym účinkom búrkového vlnenia, ale aj pred vplyvom občasných prítokov sladkej vody z pobrežia poloizolovanej fatranskej panvy, v ktorej sa fatranské súvrstvie usadzovalo (Michalík, 2007).


Ekonomicko - Hospodársky význam

Lokalita má vedecký význam


Bližšie stratigrafické určenie

rét


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 1 z celkového počtu: 1
NazovAutorRokPublikacia
Genus Rhaetina Waagen, 1882 (Brachiopoda) in the uppermost Triassic of the West Carpathiansdoc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.1975

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 2 z celkového počtu: 2
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
RhaetinagregariaSuessMakroBrachiopoda
Zugmayerella uncinata Schafhautl MakroBrachiopoda