Dolina Sokol

PeriódaEpochatrvanie
JuraVrchná jura (malm)161.2
Stredná jura (dogger)175.6
Spodná jura (lias)199.6
ZostavovateľMilan Sýkora
Stratigrafia / Mezozoikum / Jura / Spodná jura (lias)
Geologická jednotka / Centrálne Západné Karpaty / tatrikum
GPS koordináty


Stav lokality

prístupná, prirodzený skalný odkryv lavý breh občasného potoka


Popis lokality

Prirodzený skalný odkryv v ľavom svahu dolinky bočná vetva (dolinka) v ľavostrannom prítoku rieky Zázrivka v Malej Fatre


charakteristika paleoprostredia

Tmavosivý vrstevnatý organodetritický vápenec packston lokálne wackeston. Hornina obsahuje makrofosílie - morské moluska: lastúrniky, gastropódy a amonity. Mikrofosílie zastupujú foraminifery, články echinodermát a ostrakóda. Plytkomorská fácia vytvára šošovkovité telesá v ílovcoch kopieneckého súvrstvia.


Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho

Lokalita má vedecký význam


Bližšie stratigrafické určenie

lias


Zoznam článkov venujúcich sa lokalite

záznamy 1 - 2 z celkového počtu: 2
NazovAutorRokPublikacia
Lias ammonites of the West Carpathians Part one: Hettangian, Rakús, M.1993Západné Karpaty, séria paleontológia, 17, pp. 7-40, GÚDŠ, Bratislava.
Nepublikovaná správaM. Sýkora 2005 

Zoznam Fosílí nájdených na lokalite

záznamy 1 - 8 z celkového počtu: 8
Meno RodovéMeno DruhovéAutorTypTrieda
Alsatites liassicus( d´ Orb.)Makroamonit
Entolium calvum(Goldfuss) 1836Makrolastúrnik
Goniomya heteropleuraAgassiz 1845Makrolastúrnik
Kammerkarites sokolensisRakús 1993Makroamonit
Liostrea irregularisMünsterMakrolastúrnik
Pholadomia cf. primaQuenstedt 1858Makrolastúrnik
Pleurotomaria sp.? Makrogastropód
Pseudolimea hettangensis(Terquem) 1854Makrolastúrnik