Zoznam Lokalít

Prvý riadok zoznamu slúži na filtrovanie zoznamu na základe zadaných kritérií

záznamy 21 - 30 z celkového počtu: 52
 NazovStratigrafiaGeologicka Jednotka
 
ViewĎurkovecEocénpaleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
ViewGánovcePleistocénpaleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
ViewGombasekPleistocénpaleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
ViewHajnáčkaPliocénpásmo neovulkanických pohorí
ViewHorné Sŕnie - KameňolomVrchná kriedačorštýnska jednotka
ViewHorné StrháreKenozoikumpaleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
ViewHybeVrchný triasveporské pásmo- chočský a muránsky príkrov
ViewChtelnicaJurapribradlové pásmo - manínska jednotka
ViewIvanovcePliocénpaleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín
ViewJarabinaJuračorštýnska jednotka