A – Callianopsis marianae Hyžný & Schlögl, 2011; veľké klepeto samčeka; B – Agononida cerovensis Hyžný & Schlögl, 2011; dorzálny karapax, rostrum chýba; C – Mursia harnicari Hyžný & Schlögl, 2011; čiastočne deformovaný dorzálny kaarapax; D – Cirolana sp. nov., exúvia anteriórnej a posteriórnej časti exoskeletonu; E – Crosniera schweitzerae Hyžný & Schlögl, 2011; dve izolované klepetá; F – Styrioplax exiguus (Gleaessner, 1928); takmer kompletný jedinec, ventrálny pohľad na samičku; G – Munidopsis lieskovensis Hyžný & Schlögl, 2011; dorzálny karapax. Mierka u všetkých obrázkov je 5 mm.
pôvodná veľkosť
späť