a-f: Angulaticeras (Sulciferites) chtelnicaensis nov. sp. (d-f = holotype). g-j: Angulaticeras (Sulciferites) sulciferum Buckman, 1844. k-l, o-p, s-t: Angulaticeras (Sulciferites) cf. hercynicus (Spath, 1924). m-n, q-r, u-v: Angulaticeras (Sulciferites) ventricosum (Sowerby) sensu Bloos, 1988. w-x: Angulaticeras (Sulciferites) cf. ventricosum (Sowerby, 1831). y-z: Angulaticeras (Sulciferites) helvii nov. sp. (holotype). Životná veľkosť.
pôvodná veľkosť
späť