Panoramatický pohľad na okolie lokality Hajnáčka v 50. rokoch minulého storočia (foto: O. Fejfar).
pôvodná veľkosť
späť