Detailny pohľad na fosiliférne sedimenty maarovej výplne na lokalite Hajnáčka (MN 16a) (foto: p. Ferleťáková).
pôvodná veľkosť
späť