Fozilizovaný kmeň stromu v rastovej pozícii
pôvodná veľkosť
späť