fosilny konar v stene jaskyne
pôvodná veľkosť
späť