Umelecká interpretácia fosílnych zvyškov pravekého predka tuleňov, ktoréí sa našli na Sandbergu, Ivana Koubová
pôvodná veľkosť
späť