Umelecká rekonštrukcia pravekého mora, ktoré omývalo brehy poloostrova. Nákres úpodľa zvyškov organizomv, ktoré sa našli na lokalite Sandberg, Ivana Koubová
pôvodná veľkosť
späť