Umelecká rekonštrukcia prostredia s vyobrazeniami živočíchov a rastlín, ktorých fosílne pozostatky boli na lokalite nájdené. A. Nagyová,2000
pôvodná veľkosť
späť