Geografická pozícia lokality Kardolina, Schematický profil spodnej časti lokality Kardolína (Chalupová 2009, upravené).
pôvodná veľkosť
späť