Elektrónové fotografie nájdených zubov: obr.1. – Hybodus minor Agassiz, 1837; obr. 2a, 2b – Lissodus minimus Agassiz, 1839; obr. 3, 4 – Severnichthys acuminatus (Agassiz, 1835), obr. 3 – typ zubu „Birgeria acuminata“, obr. 4 – typ zubu „Saurichthys longidens“; obr. 5, 6 – Sargodon tomicus Plieninger, 1847, obr. 5 – molariformný typ zubu druhu Sargodon tomicus, obr. 6 – incisoformný typ zubu druhu Sargodon tomicus. (Chalupová 2009)
pôvodná veľkosť
späť