Vnútorné jadro amonita Lytoceras sp.
pôvodná veľkosť
späť