Vnútorné jadro ulitníka Pleurotomaria sp.
pôvodná veľkosť
späť