Pohľad na vodnú plochu zakrývajúcu spodné etáže bývalej jamy na íl. Foto N. Hudáčková
pôvodná veľkosť
späť