Stručný opis paleoekologických podmienok na lokalite DNV tehelňa, interpretácia na základe dierkavcov.
pôvodná veľkosť
späť