Na obrázku sú fotografie odtlačkov listov rastlín Fig. 1 - 3 Cf. Xylomites confluens Goepp., 4. Cf. Sphaerites vagans Goepp. 5. Osmunda schemnitziensis (Pettko) Stur, 6. Pteris palaeosurita E. Kovács, 7, Osmunda schemnitziensis (Pettko) Stur, 8-10. Vaccinium acheronticum Ung. Sitár. 1974
pôvodná veľkosť
späť