Na obrázku sú fotografie zvyškov stromov Glyptostrobus europeus (Brongnt) Ung. (Sitár. 1974)
pôvodná veľkosť
späť