Na obrázku sú fotografie odtlačkov listov rastlín 1,. Acer integrrimum (Viv.) Mass, 2. Acer tricuspidatum, Bronn., 3. Acer andreánszkyi Cziffery. (Sitár. 1974)
pôvodná veľkosť
späť