Nová Vieska – pohľad na juhozápadnú stenu pieskovne M. Vlačiky.
pôvodná veľkosť
späť