Nová Vieska – pohľad na severovýchodnú stenu pieskovne (M. Vlačiky).
pôvodná veľkosť
späť