Nová Vieska – nález jednej vetvy sánky nosorožca rodu Stephanorhinus (M. Vlačiky).
pôvodná veľkosť
späť