Nová Vieska – nájdené izolované zuby a fragmenty sánok nosorožca druhu Stephanorhinus jeanvireti: a – p3 dext., bukálny a oklúzny pohľad; b – fragment m2 sin., bukálny a oklúzny pohľad; c – p4 dext., bukálny a oklúzny pohľad; d – ľavá vetva sánky s p4 až m3, bukálny pohľad; e – fragment ľavej vetvy sánky s p3, p4 a m2, bukálny pohľad. (M. Vlačiky).
pôvodná veľkosť
späť