Zuby chobotnatcov z lokality Nová Vieska. A. Anancus arvernensis (M3 sin.); B. Anancus arvernensis (m2 dext.); C. „Mammut“ borsoni (M3 sin.); D. Mammuthus meridionalis (M3 dext.). A, B, C, D - zbierka SNM - Prírodovedného múzea, Bratislava. Mierka 5 cm. (M. Vlačiky).
pôvodná veľkosť
späť