Nová Vieska – tabuľka nájdených taxónov fauny spolu s ich stratigrafickým rozšírením.
pôvodná veľkosť
späť