Celkový pohľad na lokalitu Strekov od východu (M. Vlačiky)
pôvodná veľkosť
späť