Strekov – bližší pohľad na charakter sedimentov v stene bývalej pieskovne (M. Vlačiky)
pôvodná veľkosť
späť