Ľavá vetva sánky nosorožca druhu Dihoplus (Stephanorhinus) cf. megarhinus so zubami m1 – m3, nájdená na lokalite Strekov. Zbierka Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave. Mierka 5 cm. (M. Vlačiky)
pôvodná veľkosť
späť